Lai UNItears panāktu atbilstošu iedarbību, lūdzu, izpildiet šos vienkāršos soļus:

 • Nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni un tad kārtīgi nosusiniet tās. (1. att.)
 • UNItears var izmantot, valkājot kontaktlēcas.
 • Atskrūvējiet pudeles vāciņu. Turiet pudeli lejup starp īkšķi un pārējiem pirkstiem. Pirms pirmās lietošanas reizes ieteicams uzpilināt pirmo pili ārpus acs, viegli saspiežot pudeli, jo, spēcīgi un nevienmērīgi spiežot pudeli, šķīdums var izšļākties lielākā apjomā. 
 • Ar rādītājpirkstu Uzmanīgi pavelciet apakšējo plakstiņu lejup. (2. att.)
 • Pagāziet galvu uz aizmuguri. Novietojiet pilināšanas uzgali tuvu acij, taču tā, lai tas nepieskartos blakus acij esošajiem apvidiem. (3. att.)
 • Viegli saspiediet pudeli tā, lai 1 pile nonāktu acī. Tad atlaidiet apakšējo plakstiņu un lēnām aizveriet aci, lai UNItears vienmērīgi izplatītos pa acs virsmu.
 • Pirms nākamās pilītes izspiešanas ļaujiet gaisam ieplūst plastmasas pudelītē, lai tā atgūtu sākotnējo stāvokli, un tad turpiniet iepilināt acīs, kā ieteikts.
 • Ņemiet vērā, ka var paiet dažas sekundes, līdz pile pēc pudeles saspiešanas iztek no pudeles.  Pudeli nedrīkst saspiest pārāk stipri.
 • Uz dažām sekundēm aizveriet aci, lai pilītes vienmērīgi izplatītos pa acs virsmu. (4. att.) Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru otrai acij. 
 • Pēc lietošanas pudeli vienreiz jāpakrata lejupvērstā virzienā, nepieskaroties pilināšanas uzgalim, lai no uzgaļa nokratītu šķidruma pārpalikumus. Tā jārīkojas, lai garantētu acu pilienu sterilitāti un vienkāršāku nākamās piles izspiešanu nākamajā lietošanas reizē. 
 • Tūlīt pēc iepilināšanas cieši noslēdziet pudeles vāciņu un uzglabājiet pudelīti ieteicamajos apstākļos (līdz 25°C temperatūrā).